Om LisaHem

LisaHem grundades 2019 i Stockholm med ambitionen att göra det möjligt för villa- och radhusägare att frigöra kapital
från sin bostad utan att behöva flytta, samt med tanken att tillföra villor och radhus som hyresrätter till den svenska
bostadsmarknaden.

Vi är långsiktiga fastighetsägare och hyresvärdar som brinner för att hjälpa människor och företag att hitta fina, trygga och
trevliga hem.

LisaHem är en del av det privatägda fastighetsbolaget Ivato AB som äger och förvaltar bostadsfastigheter i Storstockholm.

LisaHems löfte

LisaHem tar på sig ansvaret att tillhandahålla och tillgängliggöra trivsamma villor för förhyrning i en marknad där den typen av bostäder inte finns tillgängliga. Villorna ska utöver det vara välskötta och komplettera området på ett positivt sätt, tomterna ska vara trevliga och omhändertagna och byggnaderna ska ligga i framkant när det kommer till energieffektivitet och hållbarhet för byggnadens ålder.

LisaHem breddar erbjudandet för privatpersoner och företag som söker bostäder, där större familjer kan hitta en boendeform som passar dem. 

LisaHem förenklar också för företag som vill hitta en mer användbar eller passande boendeform för sina anställda, vare sig det gäller kortare förhyrning till en grupp arbetare eller långtidsuthyrning till tjänstemän och deras familjer från annat land.

Hyresgäster är idag mycket vaksamma kring energianvändning och uppvärmningskostnad och LisaHems möjligheter att skapa avkastning från en villa är starkt beroende utav samma faktorer. Det gör att Ivatos incitament i dessa frågor är i linje med hyresgästerna.

LisaHem skapar kostnadseffektiva energisparande lösningar och har en utvärderingsmodell i framkant. 

I en livscykelanalys är en byggnads bedömda miljöbelastning ungefär lika stor vid produktionen som i byggnadens livslånga förvaltning. Det är också välkänt att ett mer effektivt brukande av befintligt villabestånd är att föredra framför nyproduktion. 
Istället för att, som många andra bostadsbolag, uppföra stora volymer nya hyreshus, är belastningen på miljö, natur och samhälle betydligt mindre att låta det bestånd som redan finns nyttjas mer effektivt och ändamålsenligt.

LisaHem adderar nya hyresrätter på marknaden, utnyttjar dem mer effektiv och förvaltar dem mer hållbart. Det är det få bolag som kan hävda. 

Den nyproduktion LisaHem genomför är uteslutande sk. ”infill” som inte innebär att några ytterligare markområden exploateras.

LisaHems hållbarhetsmål